Esimeseks õppeaastaks on õpilasakadeemiasse registreerunud üle 200 õppimishuvilise gümnasisti, kes on huvitatud teadmiste arendamisest kooliprogrammist laiemas ulatuses ning jõukohasest uurimistegevusest, teatas ülikool.

Sellel sügissemestril saavad õpilased osa võtta viie erineva kursuse tööst: veenmiskunst ja väitlemine, rakenduspsühholoogia - elust enesest, huvitava matemaatika kool, Euroopa õpingud ning loov kirjutamine ja kultuurikriitika. Kursusi viivad läbi TPÜ õppejõud, nende hulgas prof. Voldemar Kolga, prof. Toomas Liiv,

Katrin Aava, Aleksander Monakov, Katrin Kullasepp jpt.

Kevadsemestril lisanduvad uued kursused teisteski ülikoolis õpetatavates ainetes, nagu näiteks ajalugu, arheoloogia, keeled jpm.

Õpilasakadeemia pakub noortele võimalusi omandada ülikooli õppejõudude juhendamisel täiendavaid teadmisi huvipakkuvatest valdkondadest.

Õppetöö toimub kord kuus korraldatavatel õppepäevadel. Lisaks õppepäevadele toimub kursuste vältel iseseisev õppetöö veebipõhises õpikeskkonnas. Ühe kursuse maht vastab 2 ainepunktile, mida on võimalik kasutada edasistel õpingutel ülikoolis.

Õpilasakadeemia avaaktus toimub 2. oktoobril.