Polikliinikud kardavad perearstidest ravirahale konkurente

Linnas tegutseb aasta pärast perearstisüsteemi sisseseadmist vaid viis isemajandavat perearsti, ülejäänud on linna ravilate palgal ja patsientide raviraha on polikliinikute ühiskatlas. Tänaseks on perearstikursused edukalt läbinuid 72, kuid vaid viis neist tegutseb omal käel. Ülejäänud jätkavad tööd polikliinikute palgal olevate töötajatena ilma isikliku inventari ja eelarveta.

Polikliinikud on vastu

Sotsiaal- ja tervishoiuameti tervishoiuosakonna juhataja Kalev Karu sõnul peaks elanikkonna hulka arvestades Tallinnas olema umbes 250 perearsti, neist igaühe teenindada 1500 kuni 2500 klienti.

Karu hinnangul võib perearstikampaania sisulist läbikukkumist seletada polikliinikute soovimatusega asjale kaasa aidata, kuna peljatakse tulude kahanemist.

Teisalt ei pruugi olla paljudel perearstipaberi saanutel julgust ja tahet esialgu väga suuri väljaminekuid nõudva eraettevõtluse alustamiseks. Liiatigi on raske arvestada, kui tõenäoline on kulud tasa teenida ja end ära majandada.

Erapraksist alustanud perearste rahastatakse tema teenindada olevate inimeste arvu järgi, 15 krooni kuus iga nimistus oleva kliendi kohta pluss 5000 krooni baasraha aastas, lisaks raviteenuste tasu osutatud teenuste eest ja majandamise lisatasu.

Kahepeale ühist erapraksist vedavad perearstid Svea Rosenthal ja Tiina Kõressaar rendivad arstikabinetti Järve haigla polikliinikult. Nende sõnul on raviasutuse juures tegutsemisel suureks eeliseks, et eraarste ja uuringute tegemise võimalusi ei ole vaja kaugelt otsida. Samas on pearaha toimetulekuks liiga väike. Sellega võiks toime tulla, kui enamik kliente oleksid terved ja vajaksid vaid paar korda aastas väikest läbivaatust.

Norm kummitab

Rosenthal ja Kõressaar leiavad, et polikliinikutest peaksid tulevikus kujunema eraettevõtjaist perearstidele kabinette rentivad ning neile eriarsti- ning analüüsi- ja uuringuteenuseid pakkuvad asutused.

Paljud huvitatud perearstid ei saanud erapraksist alustada seetõttu, et tähtajaks oli end tema hingekirja pannud määratud miinimumist vähem kliente, alla 1500. Muutunud ja täienenud nimekirjade esitamise tähtaeg on 1. oktoober, seejärel selgub, kui palju erategijaid viiele lisaks tulla võib.