Rauno Volmar

Sotsiaalministeeriumi teatel kokkuleppele aga ei jõutud.

Sotsiaalminister Hanno Pevkuri sõnul on Eesti piiriülese tervishoiuteenuse põhimõtteid toetanud, kuna need suurendavad nii patsientide võimalusi kui ka parandavad arstide ja haiglate toimetulekut. Näitena tõi minister Pevkur linnad Valga ja Valka – Valga haigla saab ravida ka Valka inimesi, kuna vastav võimekus on olemas ja samal ajal ei jää abita Valga elanikud.

„Mul on väga kahju, et poliitiline kokkulepe täna saavutamata jäi. Eesti arstidele oleks see tähendanud võimalust ravida muu hulgas ka teiste riikide patsiente,” ütles minister. „Oleme lootnud ka sellele, et meditsiiniteenuse eksport tooks meie süsteemi vajalikku lisaraha,” lisas Pevkur.

Kokkuleppe saavutamisel on tekkinud küsimus, kas direktiiv peaks laienema lisaks avalikele tervishoiuteenuste osutajatele ka erasektori teenuseosutajatele.

Eesistujamaa Rootsi on esitanud mitmeid kompromissettepanekuid vastuolu lahendamiseks, kuid lahendust leitud ei ole. Küsimust arutavad edasi järgmine eesistujamaa Hispaania ning uus Euroopa Komisjon.