Internet

Kuigi Tartu maakohus otsustas kuulutada endise Valga maavanema ja GoBusi kriminaalasja kohtuistungi ärisaladuse kaitseks kinniseks, ei näe advokatuuri esimees ohtu, et see pretsedent võiks muutuda reegliks.

„Ma ei näe ohtu, et nüüd hakataks massiliselt istungeid kinniseks kuulutama,“ ütles Pilv Päevaleht Online’ile. „Peame arvestama sellega, et nagu riigiprokuratuur teatas, on korruptsioonijuhtumid läinud keerukamaks, seega on nende faktiline olustik keeruline ja seotud rohkem ka ärisaladustega.“

Pilve arvates tuleb meil seetõttu lihtsalt arvestada, et kinniseid istungeid võib hakata rohkem ette tulema.

„Kuna seadus sellise võimaluse annab, ei näe ma selles midagi ebaharilikku. Alguses võib see tunduda harjumatu, aga üldpilti ei hakka see pretsedent kindlasti muutma,“ ütles advokatuuri esimees.

Pilve sõnul on lõpuks ikkagi kohtunik see, kes peab iga juhtumi puhul otsustama, kas ärisaladuse riive on piisavalt oluline istungi kinniseks kuulutamiseks.

„Ühest reeglit selle määramiseks ei ole. Kas seetõttu istungi kinniseks kuulutamise on vajalik või mitte, otsustab kohtunik,“ sõnas Pilv.