Kõige rängemad on probleemid jõe deltaosas, mis on ka Euroopa üks ainulaadsemaid ökosüsteeme. Veetaseme languse tõttu on Aadria mere vesi tunginud Po suudmeosas 20 km ulatuses peale. Soolane vesi ähvardab neis paigus rikkuda ökosüsteemi tasakaalu.

Paljudes kohtades meenutab Itaalia pikima jõe kuivanud põhi kõrvetava päikese all pigem kollakat kuumaastikku. Tolmavas jõesängis üritavad üksikud nõu-tu olemisega veelinnud end mudastesse niiskematesse kohtadesse või paaka kuivanud pinnasel looklevate veenirekeste lähedusse seada. Po pikad sillad tunduvad kuiva jõesängi kohal aga kui betoonist hiigelmonumendid. Ferrara lähistel Pontelagoscuros on Po tase keskmisest seitse meetrit madalam.

Kliimauurijad kinnitavad, et praegune kuumalaine on Itaalias kaasa toonud viimase 30 aasta rängima põua. Po jõe tasandikku, Pianura Padanat nimetavad itaallased teenitult ka Itaalia viljaaidaks ja puuviljakorviks. Nüüd on paljud Lombardia madaliku maisi- ja viljapõllud kuivanud ning riisiväljadest, kust tavaliselt kummisäärikuta läbi ei saa, võib rahulikult kuiva jalaga üle minna.

Sel nädalal alustas Itaalia parlamendi erikomisjon 650 km pikkuse Po jõe äärealadel põuakahjustuste hindamist. Esialgsetel hinnangutel võivad need tõusta miljardite eurodeni.

Kui põud kestab, tuleb ekspertide hinnangul põllumeeste veekraanid üldse kinni keerata, et jõel paiknevad hüdroelektrijaamad seisma ei jääks.