Keskkonnaamet tahab Mähel Põõsa teel kohaliku kaitse alla võtta kaks põlistamme, et säilitada suure esteetilise väärtusega ja piirkonnas harva esinevad puud järeltulevatele põlvedele.

Tegu on kahe 18.–19. sajandil suvemõisa juurde istutatud 17 meetri kõrguse laiavõralise hariliku tammega: edelapoolse puu võra läbimõõt on 16,5 meetrit ja rinnasümbermõõt 271 cm, idapoolse puu vastavad mõõdud on 20 meetrit ja 392 cm.

Keskkonnaameti keskkonnahoiu osakonna juhataja Anu Kõnnusaare sõnul on detailplaneeringu menetluse raames puude kohalikul tasandil kaitse alla võtmine Tallinnas esmakordne ning otsuse langetamine on linnavolikogu pädevuses.


Ministeerium toetab

Tammede kaitse alla võtmise lugu sai alguse 2005. aastal, kui naabruses elav bioloogiakandidaat Oleg Toompuu juhtis tähelepanu võimalikule kinnisvaraarenduse sunnitud lageraiele.

Kaks aastat tagasi tegi Toompuu linnale ettepaneku võtta kaitse alla kolm iidset tamme, mis dendroloog Olev Abneri eksperdihinnangu järgi olid püsivas heas tervislikus seisundis ja tähelepanuväärsed. Omanikuga peetud läbirääkimiste ajal halvenes varem mehaaniliselt vigastatud läänepoolsema tamme seisund ja kokkuleppele jõuti kahe puu kaitsmises.

Tammede valitsejaks jääv keskkonnaamet teeb ettepaneku määrata idapoolse tamme kaitsevööndiks kümme meetrit ja edelapoolse tamme kaitsevööndiks kaheksa meetrit igas suunas.

Keskkonnaministeerium toetab pressiesindaja Brita Merisalu sõnul tammede kaitse alla võttu, sest see annab omavalitsusele õigusliku aluse reguleerida puudega seotud töid ja vältida puude kahjustumist.

Tallinnas on riikliku kaitse all 55 puud. Viimati arvati tänavu jaanuaris kaitse alt välja Magdaleena tänaval tormis hävinud ja üks ohtlikus seisundis hõbevaher ning Kopli tänaval tormis kannatanud kirjuleheline pensilvaania saare kultivar.