Juuni lõpus paigaldas firma Schüco Eesti OÜ Prangli saare rahvamaja katusele päikesepaneelid ning vajaliku elektroonikasõlme, mis teeb võimalikuks keskkonnasõbraliku ja sõltumatu elektritootmise. Süsteem toodab tunnis kuni 3,85 kW elektrienergiat ning tänu lisatud akupangale saab alternatiivset elektrienergiat ka salvestada. Päikesepaneelide paigaldamise projekti koostas Esta Tamm, kes juhtis ka selle elluviimise käiku. Tamm möönis, et idee tekkimise puhul inspireeris teda muu hulgas mure maailma tuleviku pärast.

“Kuna fossiilkütuste põletamisel põhineva energeetika peamiseks probleemiks on CO2 ja teiste kasvuhoonegaaside ülemääraste koguste paiskumine atmosfääri, siis päikeseenergia on süsinikuvaba ja taastuv energialiik,” lausus Tamm. Projektijuht leidis, et lisaks kõigele muule avaldab päikeseenergia tootmine olulist ja positiivset mõju ka saarerahva ja turistide mentaliteedile.

“Otseseks positiivseks muutuseks on ka kasutusel oleva diiselgeneraatori poolt tekitatava müra oluline vähenemine,” selgitas Tamm.

Nimelt pole diiselgeneraatorit elektritootmisest eemaldatud, kuid päikesepaneelid teevad ära osa tema tööd ning varustavad kohalikku rahvamaja elektriga siis, kui ilmaolud takistavad diiselgeneraatori tööd.

Päikeseenergia ka Naissaarele

“Tänu sellele pikeneb elektriseadmete kasutusaeg, mis seni kõikuva elektrivoolu tõttu sageli kahjustada said,” tähendas Tamm.

Projekti kogumaksumus küündis ligi poole miljoni kroonini. Viimsi valla omafinantseeringut oli sellest 68 262 krooni, ülejäänud 385 502 krooni saadi hasartmängumaksu regionaalsete investeeringutoetuste andmise programmist.

Esialgu varustab vastne süsteem elektrienergiaga ainult Prangli rahvamaja, kuid tulevikus loodetakse teha samalaadne projekt teoks ka Naissaarel. Nii oleks tagatud ka seal asuvate Viimsi vallale kuuluvate objektide elektrienergiaga varustatus ning väheneks oluliselt saart elektriga varustava diiselgeneraatori koormus ja kütusevajadus. Projekti elluviimiseks taotletakse raha eri fondidest.