Põhiseaduse muutmine ja president

Asi pandi liikuma.

Eilses lehes ei saanud meie täielikult tuua kirjutust nõupidamise kohta, kus kaaluti põhiseaduse muutmise küsimust. Seepärast laseme allpool järgneda wõimalikult üksikasjalise kirjelduse.

Kolmapäewal 1. juulil oli riigikogu ruumidesse kokku kutsutud rühmade esindajate nõupidamine põhiseaduse muutmise asjus. Koosolekust wõttis osa A. Rei ja M. Mihkelson sotsialistliku rühma esindajatena, prof J. Uluots, J. Soots ja A. Leps – põllumeeste kogude poolt, H. Kukke ja J. Jaanis – rahwaerakonnast, J. Masing – majandusrühmast, O. Kask – tööerakonnast, O. Köster – asunike rühmast ja L. Raudkepp kristlikust rühmast. Sissejuhatuseks tuletas J. Soots meele, et nüüd, kus riigikogus wastu wõetud rahwahääletuse ja rahwaalgatuse muutmise seadus, on wõimalikuks saanud ka meie põhiseaduse muutmisele asuda.

Avalehele
16 Kommentaari
Loe veel: