Eestimaa VII naiste kongress toimus eile rahvusraamatukogus. Kohal oli palju võrdõiguslikkuse eest seisvaid poliitikuid, teadlasi ja ettevõtjaid. Foto: Madis Veltman

Soolise võrdõiguslikkuse nõukogu juht ja Tallinna tehnikaülikooli professor Rainer Kattel tegi eile toimunud Eestimaa naiste kongressil ettepaneku paremini reguleerida praegust õigusruumi, tuues näiteks Tartu ülikooli reageeringu nende töötaja ahistamise juhtumile.

„Probleem on meie õigusruumis, õigussätetes ja nende puudumises. Näiteks selgelt lahti kirjutatud seksuaalse ahistamise sätte puudumine meie seadustes. Ei ole midagi imestada, et seksuaalse ahistamise toimumisest aru ei saada,” nentis Kattel kongressil esitatud ettekandes. „See seletab seda, mis on toimunud viimastel nädalatel Tartu ülikoolis nende töötaja ahistamisjuhtumiga.”

« Avalehele 31 Kommentaari