Priit Simson

Keila-Joa puhkeala osas tuvastati ekspertiisiga, et kriminaalmenetluse alustamise ajendiks olnud avalduses välja toodud kinnistutest neli, sh OÜ-le Fixor Holding ja OÜ-le Marriot müüdud kinnistud, on müüdud kokku 2,8 miljoni krooni väärtuses alla turuhinna, vahendab ETV24 riigiprokuratuuri.

OÜ Fixor Holdingu omanikuks on Keskerakonna esimees Edgar Savisaar. Firma ostis Keila-Joa puhkealal asuva kindral Laidoneri suvila 500 000 krooni eest.  Savisaar ise nimetas seda õiglaseks hinnaks.

"ASi Kalev REC juhtide ütluste kohaselt oli teatud kruntide odavam müük osa müügistrateegiast, mis pidi kaasa aitama projekti kui terviku kiirele kasumlikkusele. Kuna sellist otsustust ei saa lugeda ebaseaduslikuks, puudub ASi Kalev REC juhtkonna tegevuses KarS § 289 kohaldamiseks vajalik ametiseisundi ebaseaduslik ärakasutamine," teatas prokuratuur.

Kriminaalmenetluse käigus kogutud materjalidest selgub, et AS Kalev REC ostis Keila-Joa puhkeala 52,7 miljoni krooni eest ning on tänaseks teeninud sellelt kasumit vähemalt 17 miljonit.

Pärnu mnt 139 kinnistu osas tuvastati kriminaalmenetlusega, et selle müügist pole AS Kalev kahju saanud, kuna ekspertide arvamusel kajastab ASi Kalev ja OÜ Raldon vahelises lepingus kokkulepitud hind õiglaselt kinnistu turuväärtust.