Kavandatav finantsgarantii nõue peaks aitama vältida selliseid jäätmehunnikuid, mida võib näha Betooni tänava hiigelprügilas. Foto: Karin Kaljuläte

Juuli alguses käis keskkonnainspektsioon Tallinna ja Harjumaa probleemsete jäätmekäitlejate juures, kes koguvad lubatust rohkem prügi ega saa selle sortimisega hakkama. Reidi trööstituimat vaatepilti pakkus Lasnamäel Betooni tänaval asuva ettevõtte N&B Sorteerimiskeskus OÜ territoorium, kuhu on vaheladestuseks kokku veetud lubatud 450 tonni asemel 15 000 tonni ehitus- ja lammutus-segajäätmeid. 

« Avalehele 4 Kommentaari