Foto: Andres Putting

Reform ei lahenda põhiprobleeme, mis on siiani takistanud puudega inimesi tööle minemast. Valitsus ei ole organiseerinud vajalikke teenuseid, mis aitaksid puudega inimesed kodust välja ja võimaldaksid üldse tööd teha, ning teiseks, puudega inimestele sobivate töökohtade teket,” võtab liikumispuudega inimeste liidu esindaja Tiia Sihver kokku, millele nende töövõimereformi kriitika taandub. Teisisõnu on tagamata reformi toimimise eeldus – et puudega inimestel oleksid teistega võrdsed võimalused tööturule minna.

Loe edasi, mis on uue reformi kitsaskohad, millele puudega inimesed on tähelepanu juhtinud.
« Avalehele 36 Kommentaari