Margo Miljand Rahvaliit

Margo Miljand ütles kongressil peetud kõnes, et viimane aasta on olnud Rahvaliidule läbi erakonna ajaloo keerukaim, kuid sellele vaatamata on erakonnal oluline koht Eesti poliitikas.

„Rahvaliidu esimehena tahan teha kõik endast oleneva selleks, et kindlustada kodurahu ja heaolu eeldused – igas Eestimaa paigas, igas perekonnas,“ rääkis Miljand. Tema sõnul peaks presidendi valimiste arutelu keskenduma muuhulgas ka pereväärtustele ja eestlaste väljarände pidurdamisele. Miljandi hinnangul peab valitava presidendi esmaseks ülesandeks olema traditsioonilise Eesti peremudeli taastamine.

„Riik ei oleks riik, kui ei oleks inimesi, kes selles riigis elavad. Riik peab hindama iga üksikisiku väärtust ning tagama talle sotsiaalse heaolu. Erilist tähelepanu ja hoolt vajavad lapsed, eelkõige just vanemliku hoolitsuseta jäänud,” märkis Miljand.

Miljand rääkis oma kõnes, et tööpuudus on viinud lapsevanemad välisriikidesse ning lapsed on jäänud ilma turvatundest. „Laps tunneb end turvaliselt, kui iga päev on tema kõrval ema ja isa. Ometi töötavad paljud  lapsevanemad välismaal ning osalevad lapse kasvatuses vaid episoodiliselt ja/või üksnes rahakoti kaudu. Milliseid pereväärtusi see noortes kujundab, selgub palju hiljem. Oma niigi väikse rahva hoidmiseks peame suutma kõigile siinsamas Eestis, nii linnas kui maal, pakkuda tööd ja leiba.”

„Meie riiki on õhukeseks kulutatud - kokkuhoiulainel on koondatud töötajaid nii politseis, päästeametis kui tervishoius, allesjäänud töötavad võimete piiril ja „miinumumvõimsusel”. Peame jõudma niikaugele, et igal pool üle Eestimaa oleks elu elamist väärt – vanematel tööd ja lastel turvaline kasvada,” sõnas ta.

Eilsel Rahvaliidu kongressil valiti erakonnale kolm aseesimeest - Arno Sild, Siimu Loogma ja Enn Braun. Erakonna 11 liikmelisse juhatusse kuuluvad peale esimehe ja aseesimeeste veel Kai Tennosaar, Agne Kalson, Enn Sarv, Jaan Sild, Rein Tölp, Raivo Põldaru ja Oliver Vilba.

Margo Miljand on omandanud Olustvere Sovhoostehnikumis agronoomikutse ning jätkab õpinguid Eesti Maaülikoolis majandusarvestuse ja finantsjuhtimise erialal. Miljand juhib Põltsamaa jahiseltsi ning kuulub Põltsamaa vallavolikogusse, kus ta on sotsiaal- ja tervishoiukomisjoni esimees ning haridus- ja noorsookomisjoni aseesimees. Ta on olnud  kodukandis mitmete noorsooprojektide eestvedaja, on Esku külaseltsi asutajaliige ning Tartu Maakohtu rahvakohtunik alates 2005. aastast. Margo Miljand on abielus, peres kasvab kolm tütart ja poeg.