"Seda näiteks vajadusest tõhustada isikkooseisu võimekust likvideerida improviseeritud lõhkeseadeldisi. Samuti antakse kontingendi rotatsiooni ajaks luba Afganistanis asuvate Eesti kaitseväelaste arvu ülempiiri kahekordistada," teatas Raidma pressiteenistuse vahendusel.

"Operatsioonil osalevate Eesti kaitseväelaste rotatsioon toimub kahel korral aastas. Kuna Eesti kompaniil on oma vastutusala, mida ei saa tühjaks jätta, on vajadus teostada vahetus operatsioonialas mitte Eestis. See võimaldab ka saabuval üksusel vastutusala sujuvalt üle võtta ja lahkuval üksusel edasi anda omandatud teadmisi vastutusala ja vastase kohta," lisas Raidma.

"Pidev operatsioonialas kohalolek on otseselt seotud Afganistanis teenivate kaitseväelaste turvalisusega," jätkas ta.

Täna läbis Riigikogus esimese lugemise eelnõu "Eesti kaitseväe isikkoosseisu suurendamine ja nende kasutamise tähtaja pikendamine Eesti riigi rahvusvaheliste kohustuste täitmisel rahvusvahelisel rahutagamismissioonil Afganistanis".

Praegune kuni 2008. aasta lõpuni kehtiv Riigikogu mandaat näeb ette kaitseväe kasutamise Afganistanis kuni 150 kaitseväelasega. Uue eelnõu jõustudes suureneks operatsioonis osalevate kaitseväelaste ülempiir 170 kaitseväelaseni.