Tegemist on Eesti Ornitoloogiühingu Life – Häädemeeste projekti raames toimuva Rannametsa luidete ja Tolkuse raba looduse õpperaja täiendamisega.

Rannametsa vaatetorn on 18 meetri kõrgune, ülemine vaateplatvorm asub 15 meetri kõrgusel maapinnast. Koos Tornimäe luiteharjaga, on vaatleja enam kui viiekümne meetri kõrgusel merepinnast.

Torni projekteerimise ja ehituse kogumaksumuseks kujunes ligikaudu 350 000 krooni, mis kaeti EL Life projekti vahenditest. Vastavalt eelnevale kokkuleppele antakse torni edasine haldamine ja hooldus üle RMK loodushoiu osakonnale.

Tornist on võimalik vaadelda kuni 50 kilomeetri laiust maastikupanoraami, Tolkuse rabast ja selle laugastest idas kuni Pärnu lahe ning Kihnu-, Sorgu- ja Manilaiu saartega läänes. Lisaks maastikuvaatele on torn abiks ka loodusvaatlustel, sellest on võimalik jälgida nii rabas kui mererannas ja luitemetsades elutsevate lindude-loomade tegemisi. Torni nimestikus on juba rebased, tedred, merikotkas, musträhn ja teised liigid.

Omalaadse kokkusattumusena valmis vaatetorn selle paiga esimese torni rajamise 100. aastapäevaks, sest esimest, kartograafilistel ülesannetel püstitatud torni on mainitud 1904. aastal.