Kristo Nurmis

Tänane Eesti Ekspress viskas õhku taas ühe nimeka ametniku pistiseloo, kui lehe väitel küsis reformierakondlasest Tallinna linnavolinik ja Pirita halduskogu liige Mati Eliste 100 000 krooni, et detailplaneeringut Pirita linnaosas õigele rajale juhtida.

Mati Eliste eitas pistise küsimist, kuid lahkus ikkagi ametist ning peatas ka oma liikme staatuse nii volikogust, halduskogust kui ka erakonnast.

Transiidiärimees Vassili Galaganov ostis kolm aastat tagasi Paju tänaval asunud krundi koos seal asunud räämas majaga. Galaganovil oli plaanis rajada alale 350 ruutmeetrine häärber, kuid tema kurvastuseks ei olnud maja rajamine niivõrd lihtne.

Kvartal miljooväärtuslikuks

Nimelt pidas linna kultuuriväärtuste amet plaani kogu kvartal kuulutada miljööväärtuslikuks alaks ning sellega oleks antud punane tuli igasugu lammutamistele. Paju tänava kvartal oli nimelt Teise maailmasõja järel rajatud nn. Arhitektide kvartal, kuhu said oma nägemise järgi toonased arhitektid endale elamu rajada.

Galaganovi omandatud krundil asus nimelt Ilmar Laasi poolt 1955. aastal rajatud eramu. Ent hoolimata kultuuriväärtuste ameti plaanist andis linnaplaneerimisamet ikkagi Galaganovile lammutusloa, mis toona kaks ametit tülli ajasid.

“Paju tänavas asunud maja lammutamine on minu jaoks täiesti arusaamatu samm. Me katsusime ühtse terviku moodustavad majad kaitse alla võtta, kuid enne kaitseala kehtestamist jõudis linnaplaneerimisamet omanikule anda lammutusloa,” pahandas KVA muinsuskaitseosakonna peaspetsialist Oliver Orro toona.

Sellele vastas toonane LPA ehitusjärelevalve teenistuse juhataja Rain Seieri hinnangul on tegu pseudoprobleemiga ning juriidiliselt on kõik korrektne. “Tegu on täiesti standardse ja rutiinse asjaajamiskäiguga ning amet täitis täpselt seadust, sest me ei saa ju omanikule lammutusloa andmisega põhjendamatult viivitada,” selgitas Seier. “Me ei saa ju rikkuda inimõigusi ega omanikul lammutamist keelata. Vastasel korral võiks omanik linna vastu kohtukäiku alustada.”

100 000 krooni laulustuudiole

Orro pidas toona vajalikuks, et planeerimisamet oleks küsinud nõu kultuuriväärtuste ametilt, kuid mingil põhjusel planeerimisamet seda ei teinud.

Linnaplaneerimisameti otsuse omapäi tegutseda muutis kummaliseks Pirita linnaosavalitsuse arhitekti Tiina Paalbergi nõue, et lammutusprojekt saaks kooskõlastuse kultuuriväärtuste ametilt. Ehitusjärelevalve teenistuse juhataja Rain Seier möönis, et selline tingimus oli tõesti kooskõlastuses, kuid tingimusel polnud seaduslikku jõudu ning seetõttu ei peetud vajalikuks selle täitmist ega ka KVA-ga suhtlemist.

Maja lammutamise järel vajas Galaganov detailplaneeringu kehtestamiseks, kuid Pirita linnaosa ja ka linnaosavalitsus sellest keeldus ning lubas eitada loodetust viiendiku võrra väiksema - 270 ruutmeetrise hoone.

Selles punktis astuski ajalehe andmeil mängu Mati Eliste, kes pakkus Galaganovit esindanud maaklerile Aili Asavile tehingut, kus 100 000 kroonise ülekande eest Eliste ja tema naise Maire laulustuudiole. Aili Asav seda ka tegi, kuid ikkagi planeeringut soodsale teele ei viidud. Asav asus läinud kuul aga tegutsema ning raha tagasi küsima, mida Eliste ei teinud. Asavi väitel olevat ta käinud ka Tallinna Reformierakonna fraktsiooni esimehe Remo Holsmeri jutul, kuid Holsmeri sõnul pidas ta naist väljapressijaks ja palus tal lahkuda.

Elistet Päevalehel tabada ei õnnestunud, kuid enne Ekspressi loo ilmumist lahkus teenekas linnaametnik ametist.