Eile tutvustasime lähemalt riigikontrolli auditit, mis hindas väikeste omavalitsuste võimet elanikele avalikke teenuseid pakkuda. Järeldused: omavalitsuste kohustused on sageli ebaselged või suisa määratlemata ja teisalt jääb just väikevaldades kohustuste täitmine pahatihti pädevate spetsialistide puudumise taha. Ühtlasi sai regionaalminister Siim Valmar Kiisler soovituse: tema eestvedamisel tuleks määratleda omavalitsustelt nõutavad teenused ja nende mõõtmise alused, et siis hinnata, kas kohapeal on üldse võimalik neid teenuseid anda.
Avalehele
2 Kommentaari
Loe veel: