••Kaitseminister Urmas Reinsalu, kas teile ei tundu, et teie avaldused võiksid mõjuda Venemaale kui härjale punase rätiku näitamine?

Ei. Kui kõneleda siin sellest, kas meie regioonis liitlaste kohalolek julgeolekusituatsiooni halvendab või mitte, siis vastupidi, see parandab seda. Tõsiasi on see, et Venemaa on viimase nelja aastaga kahekordistanud oma kohalolekut meie regioonis. Meie ülesanne on nii heidutuse kui ka muudes valdkondades otsida seda tasakaalustavaid samme. Kindlasti Ameerika Ühendriikide kohalolek õppuste ja teiste võimaluste kaudu, milles me Ameerika Ühendriikidega kahepoolset koostööd teeme, seda situatsiooni parandab, mitte ei halvenda. Kui me astusime NATO-sse, siis kõlas samasugune retoorika. Tõsiasi on see, et oma julgeolekut ja sõjalise julgeoleku huve realiseerime me endi vaatekohalt. Me ei tohi unustada ka seda, et ka neil päevil on Ameerika Ühendriikide sõdurid sõjalise ülesandega Balti riikides: nad täidavad siin õhuturbemissiooni ülesandeid.

••Miks te pidasite vajalikuks just nüüd nii konkreetseid avaldusi teha?

Sellepärast, et seda tingib situatsioon nii Euroopas kui ka kogu NATO-s. Lähenemas on septembrikuine NATO tippkohtumine ja minu jaoks oli väga oluline adresseerida seda, et Ameerika Ühendriikide side Euroopaga ei tohi sugugi nõrgeneda – vastupidi. Eestil on moraalne õigus kutsuda ka oma Euroopa partnereid üles riigikaitsesse rohkem panustama, sest meie oleme nende riikide hulgas, kes seda 2% taset hoiab.

Avalehele
73 Kommentaari
Loe veel: