Terje Lepp

Otsuse langetab kohus ühe kuu jooksul, vahendavad ERRi Uudised.

Tõdõjakovi sõnul tekitasid prefektuur ja toonane prefekt Raivo Küüt talle moraalset kahju, kui keeldusid eelmise aasta kevadel andmast talle luba aprillirahutuste aastapäevale pühendatud miitingute korraldamiseks.