Romeo Kalda kohtuprotsess Terje Lepp

Riigikohtu hinnangul on vangistusseaduses sätestatud piirang sobiv meede ühiskondliku turvalisuse suurendamiseks, vahendasid ERRi Uudised.

"Veebilehekülgedele www.riigikogu.ee, www.oiguskantsler.ee ja www.coe.ee juurdepääsu tagamine võib kinnipeetavatele luua lisavõimaluse keelatud suhtlemiseks," nentis riigikohus.

Riigikohus märkis ka, et internetile laiema juurdepääsu võimaldamisel oleks vaja rohkem kontrollida kinnipeetavate tegevust, mis nõuaks aga lisakulutusi ning mille tegemata jätmisel võib kujuneda olukord, kus ei ole tegelikku kontrolli kinnipeetavate tegevuse üle.

Politseiniku tapmise eest eluaegse vanglakaristuse saanud Romeo Kalda ei olnud rahul, et Tartu vangla keelas talle ligipääsu lehekülgedele www.coe.ee, www.oiguskantsler.ee ja www.riigikogu.ee ning tahtis riigikohtult selle keelu tühistamist.