Kaitseväe juhataja andis seoses auditi tulemusega korralduse alustada ametkondlikku juurdlust, riigikontroll edastas info keskkriminaalpolitseile.

Laevade Wambola ja Sulev kütusekulu osas audiitoritel olulisi märkusi ei olnud. Kütuse mahakandmine oli ligikaudses vastavuses mehhanismide töötamise ajaga.

Riigikontrolli hinnangul olid aga maha kantud kütusekogused staabilaeval Admiral Pitka märgatavalt suuremad, kui võiks eeldada laeva läbisõidust ja laevamootorite tööajast lähtudes. Riigikontrolli audiitorid tuvastasid keskmise kütuse tunnikulu märgatavad kõikumised - 71 liitrit kuni 1170 liitrit.

Riigikontrolli avalike suhete juhi Toomas Mattsoni sõnul ei sõitnud laev näiteks 2004. aasta jaanuaris, selle peamasinad ei töötanud, töötasid ainult diiselgeneraatorid, kokku 14 tundi, kuid kütust oli maha kantud 8000 liitrit.

„Novembris sõitis laev 602 miili, kolm peamootorit töötasid kokku 135 tundi ja kolm diiselgeneraatorit 129 tundi. Kütust oli kulutatud 37 479 liitrit, keskmine kütuse tunnikulu oli aga vaid 142 liitrit ehk vähem kui kuudel, millal laev üldse ei sõitnud,” teatas Mattson.

Tema sõnul oli detsembris laev kaks nädalat dokis remondis.”Kuu jooksul sõitis laev ainult ühe miili. Kaks mootorit töötasid kokku 8 tundi ning kolm diiselgeneraatorit 8 tundi 25 minutit. Samas oli laevakütust maha kantud 19 300 liitrit summas 157 792 krooni,” vahendas Mattson.

Tema kinnitusel kanti suurem osa kütusest maha päevadel, kui päevaraamatu järgi masinad üldse ei töötanud.

Riigikontrolli teatel ei suudetud audiitoritele anda rahuldavat selgitust keskmise kütusekulu sedavõrd märgatava kõikumise kohta vaadeldud kuudel.

Riigikontroll teatas ka, et mereväe staap oli teinud makseid puuduliku sisuga dokumentide alusel, sest alati ei olnud järgitud riigi raamatupidamise üldeeskirjaga ette nähtud dokumentide kontrolli nõudeid, mistõttu mõnel juhul oli võimatu kontrollida tehtud ehitus- ja remonditööde mahu vastavust makstud summadele.

„2004. aasta jaanuaris sõlmiti ilma riigihanget korraldamata töövõtuleping AS-iga Holliger Grupp pesuruumi, puhkeruumi ja leiliruumi ehitamiseks laeval Admiral Pitka. Hinnapakkumise ja töövõtulepingu kohaselt oli töömaksumus kavandatud summas 374 938 krooni. Tegelikult kanti AS-ile Holliger Grupp saunaruumide ehitamise eest 430 652 krooni. Seega kujunes tööde maksumus ettenähtust 55 714 krooni ehk 15 protsenti võrra suuremaks,” nentis Mattson.

Muus osas oli mereväe staabis raamatupidamisarvestus korraldatud põhiosas riigi raamatupidamise üldeeskirja kohaselt ja majandustehingud tehtud valdavas osas kooskõlas kehtivate õigusaktidega.