Skype Eesti kontori 400 töötajast on üle saja mõne teise riigi kodanikud. Viis-kuus aastat tagasi värvati Skype’i tööle väga palju välismaalasi, aga praegu tuleb välismaalt tööle üks-kaks inimest kuus. Foto: Vallo Kruuser

Eesti tööturul on tohutu tippspetsialistide puudus, mistõttu tuleb teha tööhõivet suurendavaid reforme, märkis riigikontroll riigi rändepoliitika valikute ülevaates, mida pole veel ametlikult avaldatud, aga millega Eesti Päevaleht on tutvunud. Seejuures tuleb arvestada, et Eesti tööturul ei ole ka pärast reformide tegemist kõiki majanduse arenguks vajalike oskuste ja teadmistega inimesi. Seega on igal juhul vaja soodustada ka rändepoliitikat, et innustada välismaiseid spetsialiste siia tööle tulema. Kui jätkatakse endistviisi, hakkab tööjõupuudus piirama riigi arenguvõimalusi, ennustati auditis.

Inimkapitali ja riikide rahvusvahelise konkurentsivõime seost hindava GTCI indeksi järgi on Eesti üleilmses konkurentsis talentide pärast 19. kohal, edastades Lätit (28.), kuid jäädes alla Soomele (13.). Reitingut parandas meie uuendustele panustav süsteem, aga kõige nõrgema tulemuse sai suhtumine sisserändajatesse ja vähemustesse. OECD riikide seas suhtutakse Eestis vähemustesse kõige sallimatumalt, mis on otsene takistus Eesti majanduslikule arengule.

Avalehele
378 Kommentaari
Loe veel: