Õpetajatele mõeldud toetusest on seni kätte makstud pool ehk 6391,5 eurot. Juhul kui kogu summa kuulub maksustamisele, peaksid pedagoogid sellelt summalt tasuma riigile tulumaksu 1278 eurot. Foto: Shutterstock, montaaž

Kaks aastat tagasi lõpetas Külli (nimi muudetud – toim) Tallinna ülikoolis pedagoogika eriala ja seisis valiku ees, kas otsida endale töökoht pealinnas või suunduda tagasi juurte juurde Lääne-Virumaale. Tollal sai otsustavaks noortele õpetajatele makstav lähtetoetus, mida sai taotleda äsja ülikooli lõpetanu, kes valis töökohaks kooli väljaspool Tallinna ja Tartut. Nii asus Külli tööle väikses koolis Lääne-Virumaal.

Nüüdseks kaks aastat õpetajana töötanud Külli taotleski sel aastal õpetajate lähtetoetust ja sai ka selle. Õpetajate lähtetoetust on välja makstud juba kümme aastat ning haridus- ja teadusministeerium on seda käsitlenud kui sotsiaalset laadi toetust, mis hõlbustab inimese toimetulekut.

Seni pole lähtetoetusega probleeme olnud, ent tänavu sügisel luges Külli maksu- ja tolliameti (EMTA) veebilehelt, et töökohaga seostuvatele toetustele, nagu eriarsti või õpetaja lähtetoetus, maksuvabastus ei kehti. Nii nagu haridus- ja teadusministeerium (HTM), oli ka Külli seni arvanud, et õpetajatele makstav toetus ei kuulu tulumaksuga maksustamisele, mistõttu ministeerium kannab üle netosumma.

Segaduses õpetaja pöördus seepeale EMTA konsultandi poole küsimusega, kas või kuidas kõnealust toetust maksustatakse. Maksuametist sai Külli aga sama vastuse, mis ameti kodulehelgi must valgel kirjas: tegemist ei ole maksuvaba toetusega.

« Avalehele 75 Kommentaari