Samal ajal likvideerib riik ka meteoroloogiakeskuse

Majandusministeerium kaotab uuest aastast standardiameti ja riigi metroloogiakeskuse andes nende funktsioonid osaliselt üle erasektorile.

Standardiameti asemele luuakse mittetulundusühinguna uus standardiorganisatsioon, mille täpne nimetus pole veel teada.

Majandusministeeriumi avalike suhete talituse juhataja Inga Jagomäe kinnitusel vastutab uue standardiorganisatsiooni loomise ja töö eest majandusministeerium. "Eesmärgiks on uude organisatsiooni üle võtta parimad standardiameti spetsialistid. Iga konkreetse inimese töölevõtmine on loodava organisatsiooni tegevjuhtkonna pädevuses," märkis Jagomäe. Uue organisatsiooni tegevuse aluseks saab tehnilise normi ja standardi seadus.

Paarikümne töötajaga standardiamet on juhtinud rahvusstandardite väljaarendamist ja korraldanud rahvusvaheliste standardite rakendamist Eestis.

Kuni uue institutsiooni loomiseni täidab riigi metroloogiakeskuse funktsioone majandusministeerium.

Metroloogiakeskuse ümberkujundamise ettepaneku tegi juunis Riigikontroll, kui kontrolör avastas keskuses kahtlasi majandustehinguid.

Riigikontrolli hinnangul on 1995. aastal moodustatud metroloogiakeskus jätnud täitmata oma põhiülesanded, milleks on riigietalonide väljatöötamine.

"Kontrollimise ajaks polnud kinnitatud ühtegi riigietaloni, kuigi oli loodud massilabor ja korraldatud massietaloni võrdlusmõõtmised ning alustatud pikkuse- ja temperatuurietalonide ettevalmistamist," seisab peakontrolör Rein Randma otsuses. Samas märgitakse, et funktsioonide mittetäitmise põhjuseks on olnud keskuse tegevuse ebapiisav rahastamine.

Riigieelarvest on riigietalonide hoone ehitamiseks eraldatud 1,8 miljonit krooni, millest 0,56 miljonit krooni kasutati maja projekteerimise eest tasumiseks. Ülejäänud raha eest osteti nii 1997. kui ka 1998. aastal seadmeid ja aparatuuri.

Endine majandusminister Jaak Leimann rikkus selleks luba andes seadust, kuna eraldatud summa oli sihtotstarbeline.

Keskuse direktor Paavo Lõuk omakorda läks vastuollu korruptsioonivastase seadusega, kui ta korraldas seadmete ostu OÜ-lt Metric, mille juhatuse esimees oli tema lähisugulane.