Selle nädala alguses tabasid jahimehed Pärnumaal Hääde­meeste lähistel järjekordse šaakali. Kuna uus leiukoht jäi vähem kui paarikümne kilomeetri kaugusele Läti piirist, kalduvad meie loomauurijad üha rohkem arvama, et šaakalid polegi inimese abiga Eestisse jõudnud. Seega pole tegemist võõrliigiga, vaid siia ikkagi looduslikult levinud liigiga. „Ma arvan, et lätlastel on põhjust veidi tähelepanelikumalt vaadata, millised loomad neil ringi liiguvad,” ütles keskkonnaameti Hiiu-Saare-Lääne regiooni juhataja Kaja Lotman.

Keskkonnaagentuuri ulukiseire osakonna juht Peep Männil sõnas, et kui šaakalite looduslik levik muutub tõenäolisemaks, tuleks liigi praegune staatus üle vaadata: kas võtta neid endiselt võõrliigina või kanda nad Eesti imetajate nimekirja. Siis tuleks omakorda täpsustada, kas šaakal kuuluks jahiulukite hulka või mitte. Šaakalite täpsema staatuse küsimust arutatakse ilmselt kevadel.

Artiklit täismahus lugedes selgub, kui kaugel on varem avastatud šaakalite DNA proovide analüüsimine.

Avalehele
34 Kommentaari
Loe veel: