Enim huvi on pakkunud Eesti Inimgeeniuuringute seadus, mis jõustus selle aasta 8. jaanuaril ning mida meedias on nimetatud üheks põhjalikumaks inimgeeniuuringuid reguleerivaks seaduseks maailmas. Seadust on tutvustatud ka Saksa ajakirjanduses.

Eesti-Saksa teadusalase koostöö süvenemist kinnitab ka Humboldt'i Ülikooli Charité kliiniku kutse tuleva aasta jaanuaris peetavale workshop'ile "Geeniandmebaasid - perspektiivid südame-veresoonkonna haiguste käsitlemisel".

Eesti delegatsioon osales selle aasta 16.-18. novembril Heidelbergis toimunud konverentsil "Genoomist ravimiseni".

Geenivaramu juhatuse liige professor Andres Metspalu tutvustas Eesti projekti, millele järgnenud diskussioon kinnitas, et projekti läbiviimise kava vastab mujal maailmas levinud tõekspidamistele inimgenoomi projektide elluviimisest.

Heidelbergi konverentsi järelkajana ilmus möödunud reedel Saksa väljaandes Süddeutsche Zeitung Magazin artikkel pealkirjaga "Das Verkaufte Volk" ehk "Müüdud rahvas". Autor Andreas Weber kirjutas üldiselt positiivse hoiakuga artiklis ekslikult, et geeniprojektis osalemine on kõigile Eesti inimestele kohustuslik, mitte osalemine aga tooks kaasa üldsuse halvakspanu.

Eesti Geenivaramu tegevjuhi Krista Kruuvi sõnul on Eesti projekt maailmas just seetõttu positiivset tähelepanu pälvinud, et selle läbiviimine on väga detailselt seadusega reguleeritud. "Seadus ütleb, et geenidoonoriks saamine on vabatahtlik, geenidoonoriks olemise fakt on salastatud ja ainult geenidoonor ise otsustab, kas ta soovib tulevikus enese kohta käivat informatsiooni saada või mitte."

Eesti Geenivaramu projekti eesmärk on luua riigi elanikkonda hõlmav tervise- ja geeniandmete kogu, mis võimaldab tulevikus senisest täpsemalt ja efektiivsemalt diagnoosida haigusi, määrata haigestumise riske ning tõhustada ravi.

Eesti Geenivaramu projekti viib ellu käesoleva aasta märtsis Eesti Vabariigi valitsuse poolt asutatud Sihtasutus Eesti Geenivaramu.