Kohtumise pangapoolseks eesmärgiks oli olla paremini valmis arvestama oma suurklientide vajadusi tänases kiiresti muutuvas keskkonnas nii majanduses üldiselt kui ka finantsturgudel, teatas linnavalitsuse pressiteenistus.

Arutlusel olid nii linna ja panga vahelised senised koostöösuhted kui ka koostöö võimalused tulevikus. Ahti Asmann esitas linnapeale ka vabandused likviidsusfondiga toimunu tõttu linnale tekkinud ebamugavuste pärast.

Muu hulgas arutati veel maailma finantsturgudel toimuvat ja selle mõjusid nii linnale kui pangale. Asmann andis linnapeale ülevaate hetke olukorrast pangandusturul, rääkides nii Rootsis kui ka Balti riikides toimuvatest arengutest. Arutati nii Eesti kui ka maailmamajanduses seni toimunud muutusi ja tulevikuväljavaateid.

Kohtumine möödus meeldivas õhkkonnas ja mõlemad osapooled kinnitasid oma soovi jätkata senist head koostööd. Linnapea pakkus välja ka võimaluse muuta selline kohtumine regulaarseks.

Tallinna linna kontsernikonto on SEB pangas.