Memorandumi sõlmimise eesmärk on edendada majandus- ja kaubandussuhteid ning teha koostööd energiaressursside arendamisel. Dokumendile kirjutasid alla Eesti majandus- ja kommunikatsiooniminister Edgar Savisaar ning Jordaania Hašimiidi Kuningriigi energeetika ja maavarade minister Azmi Al-Said Khreisat.

“Mulle tundub, et maailm on väsimas naftasõltuvusest," ütles Savisaar memorandumi sõlmimisel. "Mulle tundub, et maailma energeetika pöördub üha enam ja enam nn ebakonventsionaalsete kütuste kasutuselevõtmise suunas." Savisaar lisas, et Eestil on 80 aasta pikkune kogemus põlevkivi kaevandamisel ja töötlemisel, seega meil on, mida jagada, ja me oleme ka valmis seda jagama, et täiendada oma teadmisi veelgi.

Lähtuvalt kokkuleppest Eesti Vabariik, kes katab oma elektrivajaduse peamiselt põlevkivi baasil ning kasutab põlevkivist õli tootmisel kohapeal väljatöötatud tehnoloogiaid, avaldab oma kaevandamis- ja põlevkiviõli tootmise traditsioonid ja kogemused Jordaania Hašimiidi Kuningriigile.

Jordaania Hašimiidi Kuningriik, kus asuvad maailma suuruselt neljandal kohal olevad põlevkivimaardlad, mille praeguse seisuga kindlakstehtud varud on 40 miljardit tonni, kutsub Eesti ettevõtteid ühendama oma jõud Jordaania ettevõtetega põlevkivienergia arendamisel.

Tänu tihedale koostööle Jordaania investoritega on Eesti suurim põlevkivienergiaettevõte Eesti Energia jõudnud Jordaania võimudega ühisele arusaamale ettevalmistuste osas, mis puudutavad põlevkiviõli tootmise võimaluste ja tasuvuse uurimist Jordaanias El Lajjuni piirkonnas.

Pooled otsustasid edendada kahe riigi vahelist edasist koostööd kaevandamise ja põlevkiviõli töötlemise valdkonnas ning julgustavad Eesti ja Jordaania akadeemilisi ja teadusinstitutsioone tegema ühiseid uuringuid.

Jordaania 40 miljardi tonnised põlevkivivarud seisavad praegu kasutuseta. Eesti Energiale anti luba 300 miljoni tonni põlevkivi kaevandamiseks. Võrdluseks, Eestis kaevandatakse umbes 15 miljonit tonni põlevkivi aastas. Esimeses etapis viiakse läbi tasuvusuuringud, analüüsitakse Jordaania põlevkivi omadusi, selgitatakse välja kaevandamise võimalused. Kui tulemused on positiivsed, hakatakse tehast ehitama. Loodavas ühisfirmas on eestlaste partneriteks Jordaania kohalikud ettevõtted, kontroll jääb eestlaste kätte.

Eesti suhted Lähis-Idas asuva Jordaaniaga on head, kuigi seni põgusad. Kõrgetasemelisi visiite on olnud, aga aastaid tagasi. President Lennart Meri külastas Jordaaniat 1993. aastal. Eesti on sõlminud Jordaaniaga sealsete politseinike koolitamise leppe. Eesti siseministeeriumi poolt on viibinud Jordaania väljaõppekeskuses neli Eesti politseiinstruktorit. Ka majandussuhted on seni tagasihoidlikud. 2004. aastal eksportis Eesti Jordaaniasse kaupu kahe miljoni krooni väärtuses. 

 

Loe veel: