Arno Mikkor

Veel aasta eest vahetasid Snelli staadioni renoveerija ja omanik Endel Siff ja Tallinna linnavalitsus, eelkõige abilinnapea Kaia Jäppinen, meedia vahendusel ebaviisakusi, sest Siff olevat linnalt küsinud staadioni kasutamise eest 2,5 miljoni kroonist rendihinda. Jäppineni sõnul küsis Siff toona staadioni kasutamise eest kümneaastast rendilepingut aastatasuga 2,5 miljonit krooni. „25 miljoni eest saab vähemalt kaks uut staadioni rajada ja remontida veel mitu tükki,” ütles Jäppinen ligi aasta tagasi.

Aasta on möödas ja neljapäeva öösel linnavolikogus toimunud linnaeelarve kolmanda lugemise parandusettepanekutesse ilmus äkki ettepanek suurendada linna spordi- ja noorsooameti eelarvet 144 000 euro võrra. Summa jääb küll aasta tagasi Jäppineni poolt liiga kalliks hinnatud 2,5 miljonile kroonile alla, kuid õige napilt – vanas vääringus oleks tänavune rendisumma 2,25 miljonit krooni. „Vahendid nähakse ette staadioni üürimakse tasumiseks Snelli staadioni omanikule, Personal Power OÜ-le 2011. aastal,” seisis parandusettepanekus. „Snelli staadionit kasutaksid Tallinna kesklinna koolid ajavahemikul 08.00–15.00, ülejäänud aja kuni 23.00 kasutaksid staadionit spordiklubid ning linnakodanikud.”

Delegeeriti Yana Toomile

Mingil põhjusel varem teadmata olnud muudatusettepanek jäi silma linnavolikogu sotsiaaldemokraatide fraktsioonile. Linnavolikogu aseesimees Jaak Juske esitas küsimuse ka eelarvet kaitsnud linnapeale Edgar Savisaarele, kuid vastamine delegeeriti abilinnapea Yana Toomile.

Yana Toomi sõnul ei piirdu linn enam ainult rentimisega, vaid lisaks olemasolevatele ehitistele rajatakse Snelli staadionile kahe väljakuga välikorvpallikeskus.

„Samuti paigaldatakse staadioni territooriumile välitrenažöörid ja kesklinna piirkonna koolid saavad olla kindlad, et neil on võimalik läbi viia oma kehalise kasvatuse tunde,” sõnas Toom Eesti Päevalehele.

Kesklinnas asuva Gustav Adolfi gümnaasiumi õpilased kasutasid Snelli staadioni ka sügispoolaastal, kuid selle eest tasus kool oma eelarvest tunnihinna alusel. Linnavalitsuse otsust lõpuks staadioni haldajaga rendileping sõlmida pidas Agur väga heaks uudiseks. Aasta eest nimetas sama koolijuht linna tegutsemist piinlikuks, sest seni olid kesklinna lapsed saanud renoveeritud staadioni kolme aasta jooksul tasuta kasutada. Linn seejärel Siffi tasunõudele ei reageerinud.

Endel Siffi sõnutsi sundis teda eelmisel aastal linnalt raha nõudma üldiselt raske majandusolukord, mis ei luba enam metseenliku tegevusega tegeleda. Ärimehe enda jutu järgi võttis staadion temalt otsekuludena miljon krooni aastas. „Täpsest lepingust ei saa ma veel rääkida, sest allkirju pole veel alla pandud, kuid linn võttis minuga juba ühendust sügisel ja hakkas asja üle läbi rääkima,” ütles Siff.  

Abilinnapea Yana Toom nimetab aga meelemuutust – aasta tagasi ei saanud Endel Siff enda sõnul linnavalitsusse esimesel katsel jutulegi, sel aastal aga pea samas mahus rendilepingu – igati algsete kokkulepete vääriliseks.

Savisaar otsib staadioni kaudu tuge?

Ees ootab verevahetus

Siff ei tegele poliitikaga

•• Endel Siffi ja Edgar Savisaare vahelt läbi jooksnud must kass polnud võimukoridorides saladus. Siffi usaldusisik Tõnis Bittman kukutati Keskerakonna valimisnimekirjast ja ka staadionitüli jõudis eelmisel aastal mitme ajalehe veergudele.

•• Pärast riigikogu valimisi seisab aga Tallinna volikogus ees tõsine verevahetus, näiteks saabuvad Toompealt all-linna esinduskokku Keskerakonnas opositsiooni jäänud Ain Seppik ja Evelyn Sepp, kelle häältele omakorda opositsiooniparteid hammast ihuvad.

•• Ka Siff tunnistab end olevat kuulnud kuulujutte, nagu oleksid mõned praegused linnavolikogu keskerakondlastest liikmed Siffi mõju all, mistõttu üritavatki linnavalitsus suurärimehega häid suhteid sisse seada.

•• Siffi sõnul on tegu eelkõige konkurentide majandushuvidest lähtuva kuulujutuga. „Ma ei tegele poliitikaga,” ütles Siff kuulujutu kommentaariks.