Põhiseaduski ütleb, et inimesel on peab olema õigus kujundada oma elu oma soovide kohaselt ja elada lõpuni inimväärikalt. Kuidas seda saab teha inimene, kes oma tahet väljendada ei suuda, seda seadus aga ei ütle. Foto: Shutterstock

Teadaolevalt on Eestis ainult üks inimene, kes on koostanud ja lasknud notariaalselt tõestada patsienditestamendi ehk n-ö elutestamendi. See on korraldus, mille inimene teeb oma keha kohta ajaks, mil ta ise pole enam otsustusvõimeline – on näiteks õnnetuse tagajärjel teadvusetu, koomas või jäänud haiguse tõttu dementseks. Patsienditestamendiga saab inimene näiteks määrata, et teda ei tohi elustada, sondiga toita, hoida hingamisaparaadi küljes, teha talle vereülekannet jne, või sedastada, millistel tingimustel seda kõike teha ei tohi. Et tal lastaks minna, kuigi meditsiin suudaks teda elus hoida.

« Avalehele 111 Kommentaari