Suletavad koolid:

1. Päinurme Lasteaed - Algkool Järvamaal suletakse alates 01.09.2002

2. Hageri Lasteaed - Algkool Raplamaal suletakse alates 01.09.2002

3. Kõpu Algkool Hiiumaal suletakse alates 01.08.2002 (liitklass 1-4 jätkab Lauka Põhikooli koosseisus)

4. Kõrgessare algkool Hiiumaal suletakse alates 01.08.2001 (neli klassi jätkab Lauka Põhikooli koosseisus)

5. Elva Algkool Tartumaal suletakse alates 01.08.2002

6. Peedu Lasteaed -Algkool suletakse alates 01.08.2002

7. Anija Algkool Harjumaal suletakse alates 01.07.2002

8. Taritu Lasteaed - Algkool Saare maakonnas suletakse alates 01.06.2002

9. Lõõla Algkool Järvamaal suletakse alates 01.09.2002

10. Hulja Lasteaed-Algkool Lääne - Virumaal suletakse alates 01.09.2002

11. Tallinna Tondi Lasteaed-Algkool suletakse alates 16.08.2002

12. Kopli Vene Põhikool suletakse alates 31.08.2002

13. Tartu Puiestee Kool suletakse alates 31.08.2002. Vaimupuudega õpilased saavad õppimisvõimaluse Tartu Kroonuaia Koolis, õpiraskustega õpilased Tartu Slaavi Gümnaasiumis.

14. Hellamaa Algkool Saare maakonnas suletakse alates 28.06.2002 15. Tallinna 11. Õhtukeskkool suletakse alates 31.08.2002 16. Paadrema Algkool Pärnumaal suletakse alates 01.09.2002

Reorganiseeritavad koolid:

1. Ravila Lasteaed-Algkool Harjumaal reorganiseeritakse lasteaiaks alates 01.09.2002

2. Leevi Põhikool Põlvamaal muutub Leevi Algkooliks

3. Tartu Raadi Gümnaasium liidetakse Tartu Puškini Gümnaasiumiga alates 31.08.2002

4. Sangaste Lasteaed - Algkool muutub Sangaste lasteaiaks

Eelmisel aastal suleti Eestis 26 kooli.