Aktsiaseltside Eesti Loto, Tallinna Lennujaam ja Riigi Kinnisvara ühine nimetaja peale selle, et tegemist on riigifirmadega, on ka see, et nende nõukogusse kuulub mõni ­riigikogu liige. Selliseid firmasid on kokku kümme, neile lisandub veel 18 riigi osalusega sihtasutust. IRL eesotsas rahandusminister Sven Sesteriga näeb selles aga suurt ohtu ettevõtete ja riigi­kogu liikmete sõltumatusele ning ka põhiseaduse rikkumist.

Sesteriga sama meelt on oma ametiaja jooksul olnud kaks õiguskantslerit kolmest – probleem on pika vinnaga. Juba 2008. aastal teatas toonane õiguskantsler Allar Jõks, et riigikogu liikme kuulumine riigi osalusega äriühingusse on vastuolus nii ametite ühitamatuse põhimõttega kui ka põhiseaduses sätestatud võimude lahususe ja tasakaalustatuse põhimõttega. Jõks tegi riigikogule ettepaneku selline tegevus lõpetada. ­Riigikogu liikmed jäid aga nõukogudesse, järgmine õiguskantsler Indrek Teder teatas, et põhiseadus ei keela riigikogu liikmel olla äriühingu nõukogu liige, ja teema kadus päevakorrast.

Avalehele
49 Kommentaari
Loe veel: