2009. aastal loodud sihtasutus Liikumispuudega Laste Toetusfond pälvis juba aasta hiljem Aadu Luukase missioonipreemia, kuid praeguseks on jõutud likvideerimissoovist pankrotini, sest fondi raha on kulunud sisuliselt üksteise vastu kohtus käimisele.

Just isikutevahelised konfliktsed suhted ongi peamine põhjus, miks fondi tegevus oli pidevalt häiritud. Seda kinnitasid kõik osalised justkui ühest suust. Tagantjärele tarkusena mõistetakse hästi ka seda, et sellise toetusfondi ellukutsumisel peaks kõigil asjaosalistel olema asjast ühine ettekujutus, mis neil tol ajal näis küll olevat, kuid lõpuni läbiräägitud see polnud.

Avalehele
17 Kommentaari
Loe veel: