Tallinna linnavalitsus

Mälestati Arnold Allebrasi, Aleksander Tedderit, Aleksander Tombergi ja August Udrast.

"85 aastat tagasi näitasid Teie toonased koolivennad, kui olulised on kriitilises olukorras tahe ja otsustusvõime. Kadetid tõestasid, et neil oli vajalikku julgust ootamatule rünnakule vastu seista," ütles Riigikogu riigikaitsekomisjoni esimees Mati Raidma.

Raidma sõnul näitas 1. detsembri mässukatse, et iseseisvus oli ka siis habras ning seda on püütud pidevalt proovile panna. "Sõjakooli kadetid on ka nüüd valmis oma isamaa ja kooli kaitseks relva haarama," kinnitas Kõrgema Sõjakooli kadettveebel Karl Kalamees.

Tondi sõjakool oli esimene sõjaline objekt, mida 1924. aasta 1. detsembri mässukatse käigus rünnati. Sõjakooli kadetid lõid kommunistlikud mässajad tagasi, neli kadetti langes.

Traditsioon öist rivistust korraldada sai alguse aasta pärast mässu maha surumist. Rivistusel loetakse ette kõigi kohalviibijate, sealhulgas langenud kadettide nimed, kes on sümboolselt igavesti Sõjakooli nimekirjas.

1924.aasta 1. detsembri mässukatses langenud kadettidele avaldasid austust Riigikogu riigikaitsekomisjoni esimees Mati Raidma, kaitseministeeriumi kantsler Riho Terras ja Kõrgema Sõjakooli ülem major Vahur Murulaid.

Pärast rivistust asetavad kadetid koos Kaitseliidu malevatega pärjad langenute haudadele Tallinnas Rahumäe kalmistul, Tartu Garnisoni kalmistul, Jõgeva Laiusevälja kalmistul ja Vastseliina kalmistul.