Marko Mumm

2010. aastal on ministeeriumil tööturu osakonna juhataja Anu Alberi selgitusel plaanis korraldada aktiivsust ja töövalmidust hoidvaid tegevusi ning lisaks toetada taolisi algatusi koostöös MTÜ-de, kohalike omavalitsuste, ettevõtjate ja teiste partneritega töötutele, keda ei ole võimalik tööle rakendada sobiva töö puudumise tõttu.

Toetust leiavad tööklubid noortele ja vanemaealistele töötutele ning laste kasvatamise tõttu tööelust eemal olnud vanematele. Töökojad, kus töötutel on võimalik õppida (käsi)töövõtteid ja teha praktilisi töid. Lisaks ka talgutööd ja vabatahtlik töö oskuste ja -kogemuste saamiseks.

„Vabatahtliku töö olemus võib rohkem sobida noortele – nendel võib olla suurem valmisolek teha tasuta tööd. Samas ei piirduta vabatahtliku töö propageerimisel ainult kindla sihtrühmaga,“ selgitas Alber Päevaleht Online´ile.

Töötukassa rolliks on Alberi sõnul eelkõige vahendada vabatahtlikku tööd, st viia kokku huvitatud osapooled. Vabatahtliku töö korraldamine toimub koostöös MTÜ-dega.

„Töötukassa toetab vabatahtliku töö korraldamisega seotud kulude katmisel ning maksab osalevatele töötutele vajadusel sõidutoetust. Tegemist on n-ö uue tegevusega, mille täpne kontseptsioon töötatakse välja järgmisel aastal, kui on selgunud, milline on inimeste huvi ning valmisolek vabatahtlikuks tööks, aga ka milline on rahastamisvajadus,“ rääkis Alber.

Tööturu osakonna juhataja rõhutas, et vabatahtliku töö näol ei tegu sotsiaalsete töökohtadega, kuid sotsiaalse ettevõtluse korras on erinevate projektide raames pakutud ka vabatahtliku tööd.