Foto: Schuttestock

Euroopa Komisjoni tööhõive ja sotsiaalarengu raport analüüsib Euroopa riikide sotsiaalküsimusi, sealhulgas perekonna toimetuleku näitajaid. Raporti koostanud analüütikute arvates ohustab Eesti lastega peresid kõige sagedamini vaesus ja madal tööhõive määr. Nad vaatasid paljusid näitajaid, nagu emade tööhõive, vanemate tööhõive lõhe, emade ja lasteta naiste tööhõive vahe ja laste suhteline materiaalne vaesus võrreldes täiskasvanutega. Samuti võrreldi lastega perede sissetulekut lasteta perede omaga. Kõiki neid näitajaid analüüsides jõuti järeldusele, et Eesti lastega peresid ohustab enim vaesusse langemise ja tööhõive probleem.

Eestiga sama ohtu jagavad Lõuna-Euroopa riigid, näiteks Bulgaaria, Hispaania, Horvaatia ja Kreeka. Paremate tulemustega riikide eesotsas nii vaesusriski kui ka lapsevanemate tööhõive poolest on Rootsi, Taani, Holland ja Sloveenia.

« Avalehele 269 Kommentaari
Loe veel: