Tallinna taksomajanduses käärib tüli: ühel pool rindejoont transpordiamet, teisel pool väikefirmad. Vastuolusid võimendavad munitsipaalpolitsei pidevad kontrollreidid. Rauno Volmar

Hulk taksofirmasid ja taksojuhte kaebab, et Tallinna transpordiamet venitab tahtlikult neile tööks vajaliku sõidukikaardi väljaandmisega või jätab need üldse välja andmata.

Saksa Takso nägi väljapääsu taksodele analoogse, kuid erimärgistuseta autodega renditeenuse pakkumises.

„Kindlasti on üks põhjuseid selles, et pikka aega on sõidukikaartidega olnud suuri probleeme,” ütles STR Rendiauto kaubamärgi all tegutseva New Direction OÜ juhatuse liige Tauri Ööpik.

Tema sõnul loeb transpordi­ametis takso jaoks sõidukikaardi saamisel see, millises firmas taksojuht teenust osutada soovib. „Näiteks sõidukikaardi taotluse esitaja, kes edaspidi tahab teenust osutada Tallink Taksos, saab sõidukikaardi ilma probleemideta veel kiiremini kätte, kui loota julgeks,” sõnas Ööpik. „Ettevõtted, kes püüavad oma teenust poole odavamalt kliendile pakkuda, aga ei saa kunagi arvestada kindla ajaga.”

Põhjuseid on ettevõtja sõnul mitu ja kokkuvõttes saab neid tõlgendada „komakohtade kallal norimisena”. Nii jääbki väiketegijale mulje, et eelistatud on suured ja tugevad ettevõtted, eriti Tallink ja Tulika.

Taksonduse väljasöömine

Samalaadsete põhjustega on välja tulnud teisedki turul tegutsejad, kelle hinnangul ei paista transpordiameti eesmärk olevat mitte taksonduse edendamine, vaid osa ettevõtete turult väljasöömine. Nii näiteks on mitu firmat saanud sõidukikaardid seaduses ette nähtud 15 päeva asemel alles mitme kuu pärast.

Ka Eesti taksojuhtide liidu juhatuse liige Lembit Poolak kinnitas turuosaliste muret. „Liidu poole on transpordiameti töö pärast pöördutud väga erinevate pretensioonidega. On ka neid, millest räägite, aga ma ei ole suutnud nende õigsust veel kontrollida,” rääkis Poolak ja tunnistas, et Tallinna taksonduses on tõepoolest toimumas midagi arusaamatut.

Tema sõnul on küsimus esialgu seotud peamiselt taksopeatuste renditingimustega, kus Tallinna linnavõim kohtleb ette­võtjaid ebavõrdselt, jättes füüsilisest isikust ettevõtjad konkurentsist peaaegu välja.

Probleeme on veel. Näiteks tegevat munitsipaalpolitsei agaralt tööd, et taksojuhtidele iga väiksemagi eksimuse eest trahve määrata. Näiteks plafoonil kustunud tule eest võib juba karistuse saada. Kolme karistuse kogunemisel võib mupo jätta firma tegevusloata.

Nii on paljud taksojuhid liidule kurtnud, et neid jälitatakse ebaseaduslikult eesmärgiga nad taksoturult välja tõrjuda.

„Peame ka seda kontrollima. Kui see osutub tõeseks, siis tuleb otsida vahendeid, et selline tegevus lõpetada,” lisas Poolak ja märkis, et igasugune monopole tugevdav tegevus võib hakata halvasti mõjuma tarbija rahakotile.

Linn: kaebajail on maksuprobleeme

•• Transpordiameti linnatranspordi osakonna juhataja Ruth Pärna sõnul teeb amet sõidukikaarte väljastades vaid oma tööd, järgides kõiki seadusi.

•• „Vaatame sõidukikaarti andes firma majanduslikku seisu ja võrd­leme seda taksokomisjonis ka maksuameti andmetega. Kui firmal on möödunud aasta jooksul olnud 50 sõidukikaarti, aga ühelegi töötajale ei ole palka makstud, siis ütleb maksuamet, et tal on halb majandusseis,” selgitas Pärn.

•• „Neil ettevõtetel, kes meilt luba ei saa, on maksude maksmisega probleeme. Teine põhjus on rikkumistes. Kui taksojuht ei ole turvaline teenindaja, sest tal on vähem kui kolm aastat tagasi olnud kehtiv karistus, näiteks on load kiiruse ületamise või joobes juhtimise tõttu ära võetud, siis ta luba ei saa,” lisas ta.