Linnavõim ei usu, et tänavalgustuse piiramine tallinlaste tuvatunnet kõigutaks. Rauno Volmar

Tallinna kommunaalameti juhataja asetäitja Tarmo Sule sõnul selguvad 2010. aasta täpsed eelarvesummad pärast linnaeelarve heakskiitmist ja volikogu antud jah-sõna. Küsimusele, kas linnal on juba teada, kus täpsemalt valgutsuse säästurežiim rakenduda võiks, märkis Sulg vastuseks, et järgmise aasta objektilised nimekirjad on praegu koostamisel.

"Sõltuvalt kinnitatavast eelarvesummast, planeeritavast elektrienergia hinnatõusust ning lepingupartneriga peetavatest läbirääkimistest, on tõenäoline, et kokkuhoiumeetmeid tuleb rakendada ka 2010. aastal," ei lükanud ta tagasi, et valgustatud tänavate arvelt tuleb ilmselt siiski veelgi kokku hoida.

Tänase seisuga on linna hästivalgustatud peamagistraaltänavatel ühe faasi lahtiühendamise teel välja lülitatud ligikaudu 2900 valgustit. "Ehk mitmetel peatänavatel on iga kolmas valgusti väljalülitatud," selgitas Sulg.

Lisaks lülitatakse igaõhtuselt alates kell 22.59 ja 23.59 välja vähem-kasutatavate territooriumite 2750 valgustit. Sinna alla kuuluvad näiteks spordiradade ääres, kergliiklusteedel, parklates ja parkides asuvad lambid.

"Tänavavalgustuse sisse- ja väljalülitamine toimub vastavalt valgustihedusele. Eile lülitati tänavavalgustus sisse kell 15.37 ja täna hommikul välja 08.48,“ tõi Sulg näitena välja, kuidas pimendamist pealinnas rakendatakse.

Tänavavalgustuse säästurežiim linna hinnangul tallinlaste turvatunnet kuidagi kõigutada ei tohiks. "Turvalisusele mõjuvad eelkõige ühiskonnas valitsevad sotsiaalsed väärtushinnangud ja efektiivne karistuspoliitika," nentis Sulg.

Kui sel aastal oli linnal tänavate valgustamiseks 106 miljonit krooni, siis järgmisel aasta eelarve eelnõus on selleks vaid 90 miljonit. Ühtekokku on Tallinnas üle 52 000 tänavavalgusti.