Tallinna linnavalitsus kiidab homsel istungil heaks munitsipaalperearstikeskuse loomise ja kuigi otsuse seletuskiri ei täpsusta, kui palju raha keskuse loomiseks kulub, on see-eest kirjas, et edaspidi hakkab keskus linnalt toetust saama 50 000 eurot ehk ca 782 000 krooni aastas.

Selle raha eest lubatakse keskuse hingekirja hakkavatele patsientidele senisest paremat perearstiteenust: tohtri vastuvõtule peaks pääsema ka õhtuti. Lisaks võtaks laupäeviti vähemalt nelja tunni jooksul vastu valvearst ja arstid teeks rohkem koduvisiite. Eesmärk on vähendada nädalavahetustel haiglate vastuvõtuosakondade koormust.

Praegu on Nõmmel Jaama tn 11 keskuses töötama hakkavate arstide arv lahtine, kuid plaanis on rakendada vähemalt kolme-nelja perearsti koos pediaatriga.

Munitsipaalperearstikeskusega ühinemise kohustust arstidel ei ole, kuid juhul, kui perearst soovib oma nimistuga tulla üle asutatavasse osaühingusse, jätkub rahastamine haigekassa lepingu alusel, millele lisandub laupäevase tööaja tasustamine juba äriühingu poolt. Perearstikeskuses võib tööle asuda ka perearst, kes alles hakkab oma nimistut moodustama.

Linna kulutused perearstikeskuse tegevusele pole veel täiesti selged, kuna sõltuvad sellest, kas tööle tulevad juba oma nimistu ja haigekassa lepinguga perearstid või veel haigekassa lepinguta ja oma nimistut moodustavad perearstid. See selgub alles korraldatava konkursi tulemusena.

Uue äriühingu loomisega ei kaasne kitsendusi hoones juba töötavatele perearstidele.

Raha perearstikeskuse loomiseks on linnavalitsuse otsuse seletuskirja kohaselt olemas – see summa võetakse Tallinna sotsiaal- ja tervishoiuameti tervishoiueelarvest, mille jaoks on kokku ette nähtud ca 31,2 miljonit krooni ehk ca 2 miljonit eurot. Kui palju sealt täpselt perearstikeskuse loomiseks kulub, pole otsuse seletuskirjas täpsustatud.

Osaühingu käibe suurus sõltub haigekassaga sõlmitavate lepingute mahust, kuid Tallinna linn annab perearstikeskusele edaspidi kuni 50 000 eurot ehk ca 782 000 krooni aastas.