Pille-Riin Pregel

Kartuleid hoiustanud Palmer Finants OÜ teatas, et kompenseerib riknenud kartulite koguse linnale. Ühtlasi juhitis ettevõte tähelepanu sellele, et linnal ei ole kartulite riknemisel mingit süüd.

Ettevõtte projektijuhi Nele Kaldvee sõnul olid kartulid antud ettevõttele hoiule. Paraku ei vastanud hoiustamise tingimused kõigile nõuetele, mille tulemusena kartulid riknesid.

“Kuna hoiustamine oli meie vastutusel, siis mõistagi kompenseerime linnale tekkinud kahju ning asendame riknenud kartulid uutega. Linna süüdistamine kartulitega juhtunus on täiesti alusetu,” ütles Kaldvee.

Riknenud kartuleid ei kanta Kaldvee sõnul täielikult maha, vaid need lähevad metsloomadele. “Olukorras võidavad metsloomad, kes talve saabused saavad meie kulul toeka kõhutäie. Loodetavasti andestavad inimesed meile meie eksimuse.”

Tegemist oli kartulitega, mis tarniti linnale seoses abipaketi tutvustamise üritusega. Ettevõtte hinnangul jääb kahju 6000 krooni piiresse.