Lembit Poolak Rauno Volmar

Esmaspäeval kell 10.00 ja kell 12.00 arutatakse Tallinna halduskohtus taksojuhtide kaebuseid linnavalitsuse läbiviidud Viru taksopeatuse rendile andmise konkursi seaduslikkust, millega AS Tulika Takso kuulutati selle võitjaks, teatas taksojuhtide liit.

Liidu juhatuse liige Lembit Poolak ja Toivo Kadu kaitsevad seal end kui ettevõtjad, kaudselt aga ka kõigi käesoleva aasta märtsis protesti avaldanud 475 taksojuhi ja firmade huve.

16.märtsil avaldasid 475 taksojuhti, 17 taksofirmat ja 2 MTÜd protesti Tallinna linnavalitsuses kava vastu rentida ühele ettevõtjale linna avalik maa taksopeatuseks.

Taksojuhid ja firmad leiavad, et linna avalikul maal asuvate taksopeatuste kui ühistranspordi infrastruktuuri objekti rendileandmine ühele konkreetsele ettevõtjale rikub põhiseadusega neile garanteeritud ettevõtlusvabadust ja ettevõtjate võrdse kohtlemise printsiipi.

Lisaks ollakse seega vastuolus konkurensiseaduse põhimõtetega, Ühistraspordiseaduse ja selle alusel vastuvõetud õigusaktidega.