Tallinna linnavolikogu Keskerakonna fraktsiooni liikme Marika Juuse ettepaneku kohaselt oleks sisuliselt töötukassa funktsioone kordavad tööjõuressursikeskused tulnud valimiste eel Lasnamäele ja kesklinna. Plaanile tõmbasid vähemalt esialgu kriipsu peale Tallinna ettevõtlusameti spetsialistid, kelle hinnangul ei tasu tööjõuressursikeskuste loomine ära. „Ideel iseenesest võib ju olla oma kasulik tulem, aga milline ressurss selle tulemi saamiseks kuluks, on iseasi,” ütles Tallinna ettevõtlusameti ettevõtluse arendamise osakonna juhataja Mart Repnau. Päris maha pole Juuse ideed siiski maetud: seda vaagitakse uuesti jaanuari keskel, kui langetatakse lõplik otsus, kas ja kuidas võiks tööjõuressursikeskusi luua. Dubleeriv tegevus Keskuste rajamise idee algataja Marika Juuse plaani kohaselt hakanuks need vahendama töötukassa tööpakkumisi, koolitajaid ja tööandjaid. Samuti oli kavas töötuid nõustada, koolitada ja vahendada koolituspakkumisi. Seega dubleerinuks Tallinn riiklikku töötukassat. Tööjõuressursikeskused oleksid andnud ka ise inimestele tööd. Keskustesse oli plaanis luua sotsiaalsed töökohad neile töötutele, kes on olnud aktiivsed töötute klubides või teinud mõnd vabatahtlikku tööd.  Plaani järgi oleks tööjõuressursikeskused loodud igasse linnaossa, kuid esimesed neist oli kavas juba sel sügisel rajada kesklinna, sest sinna jõutakse kõigist linnaosadest, ja Lasnamäele, kus on suurem töötus.