Foto: Ilmar Saabas

Rahvahääletus ühistranspordi teemal pole esimene omataoline, mille puhul võib tulemuse juba ette välja öelda. Kõige rohkem võtsid sotsioloogid hääletustulemuste ja meetodite kohta sõna 2005. aastal, kui Tõnis Paltsi juhitud linnavalitsus küsis elanike käest küsimuse, kas vabadussammas tuleks ehitada Vabaduse väljaku piirkonda või mujale.

Toona oli põhiliseks murekohaks see, kas vastusevariant „mujale” annab linnavalitsusele mingitki informatsiooni või on see antud ainult selleks, et jätta mulje valikuvõimalusest. Ka toona oli ju tulemus ette teada (lõpuks vastaski 77,7% hääletajatest, et sammas võiks tulla Vabaduse väljaku piirkonda).

Ning ka hääletusel osalejate arv pole kunagi liiga tähtis olnud – mandaat antakse linnale hoolimata sellest, et üpris väike protsent hääleõiguslikest elanikest võtab rahvahääletusest osa. Eelviidatud küsitlusele vabadussamba kohta käis vastamas näiteks vaid 5090 inimest.

Ka tänavuse küsitluse kohta arvavad sotsiaalteadlased, et tegemist on juba ette teada tulemusega, mille puhul linnarahvalt küsimine mingit lisainformatsiooni ei too. „Küsitluse tulemus on teada – loomulikult hääletavad sihtgruppi kuuluvad inimesed tasuta ühistranspordi poolt, sest see rahuldab nende aktuaalset vajadust,” rääkis sotsioloog Andrus Saar Delfile.

Saare sõnul kipub hääletamine olema emotsionaalne ettevõtmine, mis eelkõige aitab võimudel koguda soliidset kapitali valimiste eel ning küllap ka kaugemas perspektiivis.

Tartu ülikooli kommunikatsiooniuuringute professor Triin Vihalemm lausus, et küsimust sellises sõnastuses nagu praegu pole korrektne kasutada. „Sama hästi võiks küsida, kas pooldatakse pikemat puhkust, kõrgemat palka jne. Lakoonilised referendumiküsimused eeldavad reaalset ühiskondlikku debatti, kus saavad sõna poolt- ja vastuargumentide esitajad, eksperdid, kes selgitavad ühe või teise valiku võimalusi ja riske jne. Tallinna ühistranspordi teemal sisulist arutelu pole toimunud,“ nentis ta.TULEMUSED2010
Kas Tallinna kesklinnas tuleks sõidukite piirkiirus alandada 50-lt km/h 40-le km/h?
Osales 7709 inimest
Jah 19,5%
Ei 80,5%

2005
Kus peaks teie arvates paiknema Vabaduse ausammas: Vabaduse väljaku piirkonnas või mujal?
Osales 5090 inimest
Vabaduse väljaku piirkonnas: 77,7%
Mujal: 22,3%

2004
Kas öist alkoholimüüki tuleks piirata?
Osales21 688 inimest
Jah: 64%
Ei: 36%

2002
Kas Harju tänava Niguliste kiriku poolne külg peaks säilima praegusel kujul haljasalaks korrastatuna?
Osales 7640 inimest
Jah: 87,3%
Ei: 12,7%