Foto: Anni Õnneleid

„Tulemusstipendiumi määr vaadatakse igal aastal uuesti üle, sest selle suurus oleneb riikliku doktoranditoetuse suurusest. Praegu on riikliku doktoranditoetuse määr 660 eurot,” sõnas TÜ kommunikatsioonijuht Kristina Kurm. Seega saavad Tartu ülikooli doktorandid kokku kuni 1060 eurot.

Selle aasta tulemusstipendiumid peavad olema määratud hiljemalt 30. septembriks. Seega valmistub ülikool praegu stipendiume välja maksma.

2. septembri seisuga kehtinud õppekava täitmise andmete järgi võiksid tulemusstipendiumi saada umbes 470 doktoranti. „Selle arvu puhul ei ole arvestatud, et doktoritöö tegemist toetava töölepingu puhul ei pea tulemusstipendiumi maksma,” sõnas Kurm.

Koostöö jätkub

Tulemusstipendiumi loomise ajendas Kurmi sõnutsi asjaolu, et riik ei ole täitnud lubadust tagada 2018. aasta riigieelarvest doktorantidele poole suurem sissetulek. „Kindlasti jätkame koostööd ka vabariigi valitsusega, et leida lahendus doktorantide sissetuleku suurendamiseks riigieelarvest,” ütles Kurm.

Haridus- ja teadusministeeriumi kõrghariduse, teaduse ja keelepoliitika asekantsler Indrek Reimand ütles, et avalikkusel on meeles hea kavatsus doktoranditoetust kahekordistada, millest poliitikud enne koalitsioonilepingu sõlmimist rääkisid, kuid mida riik pole kindlalt lubanud.
Indrek Reimand
Foto: Argo Ingver

„Koalitsioonilepingu sõlmimise käigus selgus, et valitsusliidu kõigi partnerite kõikidele soovidele ei jätku piisavalt raha ja koalitsioonilepingusse kirjutati lubadus „tõsta doktoranditoetust”, jättes täpsustamata, kui palju,” sõnas Reimand. See lubadus on asekantsleri sõnutsi täidetud, sest riik tõstis doktoranditoetust 56% võrra 660 euroni.

Avalikkusel on meeles hea kavatsus doktoranditoetust kahekordistada.

„Doktoranditoetuse tõstmine on endiselt haridus- ja teadusministeeriumi prioriteet,” kinnitas Reimand. Ühtlasi lisas ta, et raha eraldamine ei sõltu ainult ministeeriumist, vaid riigieelarve võimalustest, mille puhul tuleb kaaluda kõiki Eesti vajadusi.

Doktorandi tulemusstipendiumi määramine ja maksmine jõustus 3. septembril.