Kristo Nurmis

Sel aastal pääseb Tartu ülikooli (TÜ) 2274 tudengit vähem kui eelmisel aastal. Põhjuseks on ülikooli koolitusvõimaluste ümberhindamine. Kui mulle võeti vastu 8647 uut tudengit, siis tänavu 6373.

TÜ õppekorralduse peaspetsialist Ülle Hendrikson selgitas, et varem kehtinud lävendipõhine vastuvõtt kaob. Ülikooli astuda soovijad reastatakse pingeritta keskkooli lõpueksamite hinnete alusel, mis määrabki ülikooli pääsemise. Hendrikson lisas, et uus süsteem, mis on sisuliselt küll tagasiminek vana juurde, paneb loodetavasti üliõpilaskandidaate juurdlema oma valikute üle.

Hendrikson rõhutas, et rahaliselt ülikool õppurite arvu vähendades ei võida, sest kaovad pigem tasulised kohad. „Eesmärgiks on hariduse kvaliteet,” sõnas ta.

Vastuvõetavate tudengite arvu vähendamisest ja vastuvõtutingimuste karmistamisest teatas rektor Alar Karis juba möödunud sügisel.

TÜ üliõpilasesinduse esimees Alo Lõoke leidis, et ülikool annab märku kõrghariduse kvaliteedi tõstmise vajadusest. „Uued vastuvõtutingimused ja -arvud panevad tulevased tudengid rohkem oma tuleviku peale mõtlema. Kindlasti on see samm ühtlase taseme ja motivatsiooniga tudengite suunas, mis aitab kaasa parematele õpitulemustele. Samas ei maksa unustada, et kvaliteet ei kasva mitte ainult tugevamalt õpilasi sõeludes, vaid peeglisse peavad vaatama ka õppejõud, et nende pakutav oleks ka tasemel,” arvas Lõoke.

Teiste suuremate ülikoolide vastuvõtuarvud jäävad nende pressiesindajate sõnul mullusele tasemele.

Vähem tasulisi kohti

•• Mullu võeti õigusteaduskonna bakalaureuseõppesse 378 tudengit, tänavu aga 322. Magistriõppe arvud on vastavalt 239 ja 233. Õppeprorektor Martin Hallik selgitas, et kuna kärped puudutavad eelkõige tasulisi kohti, siis tegelikult on õigusteaduskonna bakalaureuseõppes eelmise aastaga võrreldes juurde tulnud 17 tasuta kohta ja magist-riõppes 10, mis suurendab andekate tudengite võimalusi saada õppima tasuta kohtadele.

•• Sama tendents on majandusteaduskonnas, kus bakalaureuseõppesse võetakse mulluse 200 tudengi asemel vastu ainult 140. Filosoofiateaduskonna bakalaureuseõppes on vähem 49 tudengit, matemaatikateaduskonnas seitse, usuteaduskonnas üks.

•• Õppekorralduse peaspetsialist Ülle Hendrikson selgitas, et uusi üliõpilasi võetakse vastu kõigile mullustele erialadele, välja arvatud maalikunst.