Steffen Manfred Noe selja taga kõrgub torn, mis sügisel hakkab Tartumaal Järv­selja metsade keskel õhku ana­­lüü­si­ma. Foto: Jassu Hertsmann

Seni on Eestis õhu keemilist koostist ning atmosfääris toimuvat mõõdetud eri ilma- ja seirejaamades, kuid sügisest hakkab seda kõike jälgima ka SMEAR-i nimeline mõõtejaam, mille ülesandeks on koguda andmeid looduse elusorganisme sisaldava osa ja õhkkonna omavaheliste mõjude kohta. „Nii saab teada, milliseid aineid taimed õhku eraldavad ning kuidas õhus olevad ained omakorda taimi mõjutavad," selgitas SMEAR-jaama projektijuht ja maaülikooli teadur Steffen Manfred Noe.

Süsteemi abil hakkavad Tartu ülikooli ja Eesti maaülikooli teadlased koguma informatsiooni selle kohta, kui palju on õhus süsihappegaasi, metaani, lämmastikoksiide, osooni ja vääveldioksiidi. Noe selgitusel saavad nad kõrgelt korjatud andmete abil vaadelda tervet atmosfääri aineringet ja uurida, kust on masti juurde jõudnud ained pärit. 

Loe veel, kes mastist saadavatest andmetest kasu lõigata võivad ning kust taoliseid mõõtejaamu veel leida võib.

Avalehele
0 Kommentaari
Loe veel: