----

Tõnis Mägi sõnul liitus ta roheliste erakonnaga ajendatuna soovist aidata kaasa rohelise mõtteviisi ja elulaadi levikule.

“Meie tänane energeetika on kohtuvalt loodust raiskav ja reostav. Aeg on midagi teha selle muutmiseks. Kandideerin roheliste nimekirja lõpus ning parlamendi liikmeks ma saada ei soovi. Küll aga toetan oma kandideerimisega erakonda, kes kindlasti peab Riigikogus esindatud olema,” ütles Mägi.


Rohelised lähevad Riigikogu valimistele vähemalt 101-liikmelise nimekirjaga. Erakonna valimisplatvormi juhtlausungiks on Uus Energia.

Rohelised keskenduvad valimiskampaanias kolmele põhiteemale. Esiteks energia säästmine ja uute keskkonnasõbralike energiaallikate kasutuselevõtt. Teiseks terve ja haritud rahva väärtustamine. Ja kolmandaks otsedemokraatia ehk siduvate referendumite seadustamine.