Aina jaheneva majanduskliima ja Eesti konkurentsivõime säilimise pärast muret tundvad Eesti tööandjate keskliit ja Eesti kaubandus-tööstuskoda soovitavad peaministrile adresseeritud ühispöördumises jätta järgmise kahe aasta jooksul tegemata majanduskasvu taastumist mittesoosivad investeeringud ning külmutada kaheks tulevaks aastaks avaliku sektori palgafondi.

“Kohe tuleks külmutada avaliku sektori personalikulud järgmiseks kaheks aastaks, seda ennekõike ministeeriumide ja muude keskasutuste personali osas,” seisab Enn Veskimäe ja Toomas Lumani allkirja kandvas pöördumises. Tööandjate keskliidu volikogu esimees Veskimägi ja kaubandus-tööstuskoja juhatuse esimees Luman soovitavad peaministril lisaks personalikulude kasvu külmutamisele ka kaotada avalikus sektoris olevad täitmata ametikohad. Ühtlasi tuleks  kaotada ametnike põhjendamatud lisatasud, nagu keeleoskuse ja haridustaseme eest maksmine.

Eelmisel nädalal tutvustas rahandusminister Ivari Padar prognoosi, mille kohaselt kasvab Eesti majandus tänavu 3,7 protsenti. Kuna valitsus ja riigikogu on riigieelarve koostamisel eeldanud kaks korda suuremat majanduskasvu, tuleb riigil kärpida negatiivse lisaeelarve raames ligi 7,5 miljardi krooni eest kulusid.

Tööandjate keskliidu juhataja Tarmo Kriisi sõnul peavad tööandjad lubamatuks plaani, et kõik ministeeriumid kärbivad oma tänavusest eelarvest seitse kuni üheksa protsenti. “Riigil tuleb langetada sisulisi valikuid, mitte kärpida kõigist valdkondadest mingi protsent.”

Saaks ka vabadussambata

Nii soovitavadki ettevõtjad lisaks avaliku sektori palgakasvule üle vaadata ka tulevaseks aastateks plaanitud investeeringud. Muu hulgas soovitatakse valitsusel tõsiselt kaaluda ka saja miljoni krooni ringis maksva Vabadussõja võidusamba ehitamist.

Avaliku sektori palkade külmutamisest rääkides lisas Kriis, et tööandjad peavad võimatuks ka õpetajate, politseinike, päästjate ja meditsiinitöötajate palgafondi kasvu. Kriisi arvates on avaliku sektori palgakasv võrreldes erasektoriga liiga kiire ja majanduse konkurentsivõime huvides peaks seda pidurdama ka meditsiinitöötajate ja õpetajate puhul.