Senise protsendi asemel hakatakse tulevikus määrama, kas inimese puue on osaline või mitte. Selleks kasutatakse küsimustikku. Foto: Rene Suurkaev (EPL-i arhiiv)

Tuleval reedel saadab sotsiaalministeerium valitsusele kooskõlastamiseks töövõimereformi kava. Reform muudab muu hulgas põhimõtet, kes on töövõimetu või -võimeline inimene ja kuidas seda määratakse.

Reformi oluline aspekt on, et alates tuleva aasta suvest ei hinnata enam erivajadusega tööealise inimese töövõimetust, vaid töövõimet. Seni on sotsiaalkindlustusamet pannud paika töövõimetuse protsendi ehk mil määral erivajadus kellelgi töötamist takistab. Reform säilitab küll meditsiinilise hinnangu, ent sellele lisandub hinnang, mida inimene teha saab. „Individuaalse lähenemisega vaadatakse, mis on need tööd, mida inimene teha ei saa, ja mis need, mida saab,” sõnas sotsiaalministeeriumi sotsiaalkindlustuse osakonna juhataja Katre Pall.

Loe edasi, mis muudatused töövõimereformiga kaasnevad.

« Avalehele 360 Kommentaari
Loe veel: