Üleeile õhtul said kustutajad lisajõudu Tallinna üksik-päästekompaniist, mille sõdurid aitasid tuld tõrjuda kogu öö ja eilse päeva. Eile lõunal võisid päästjad juba kergemalt hingata, sest päev varem põlenud 28 turbaaunast oli suurem osa kustutatud.

Eile põles kümmekonnast 50-100 meetri pikkusest aunast tervenisti kolm, ülejäänutes olid väiksemad, mõne ruutmeetri suurused kolded. Raba pealmist kihti põles eile hommikul siin-seal 60 hektaril.

Eile ja üleeile päeval kustutas rabapõlengut 120 inimest, eile öösel ohjas tuld 60 kustutajat.

Rabapõlengu kustutajate sõnade järgi tegi mõni mees üleeile 20tunnise tööpäeva, päästekompanii päästerühma ajateenijad käisid öösel kustutamas kaheksatunniste vahetustega.

Varem tuletõrjujana töötanud päästekompanii päästerühma ajateenija Margus Susi rääkis, et õhtul, kui ta saabus, paistis tule kustutamine päris lootusetu, sest põleng oli väga suurel maa-alal.

“Põlengu suurusest ei saanudki päris aimu, sest kõik kohad olid paksu suitsu täis,” lausus Susi. Pärast mitmeteistkümnetunnist kustutamist arvas ajateenija, et kustutajad hakkavad tulest jagu saama.

Üleeile tulekahju uudistamas käinud kohalikud elanikud arvasid, et kui rabatöölised oleks varem abiväge kutsunud, poleks tulekahju nii suureks paisunud.

Pärnumaa päästeteenistuse operatiivkorrapidaja Ivar Tõnismaa arvates ei pruukinuks suuremate jõududega varem kustutamistöödega alustamine paremat tulemust anda. “Selles neid küll süüdistada ei saa, et nad varem abi ei kutsunud,” kinnitas Tõnismaa.

Küll nägi Tõnismaa vajakajäämisi kommunikatsioonis, sest paljudele kustutajatele pidi ta ise tööülesandeid selgitama. “Palju abi oleks, kui keegi korraldused laiali aitaks jagada,” märkis ta.

Tallinna üksik-päästekompanii seersandi Raido Taalmanni hinnangul on Elbu rabas juhtunu Pääskula raba põlengu järel tänavu suuruselt teine rabatulekahju.

Taalmanni jutu järgi on raba kustutada märksa raskem kui metsa, sest rabas pillub tuul sädemeid laiali, mistõttu tekib tulekoldeid pidevalt juurde.